نیروگاه طوس، پیشرو در توسعه و نگهداری فضای سبز

ضرورت داشتن فضای سبز و تنوع گل و گیاه در محیط های صنعتی به خصوص در نیروگاهها، نقش بسیار موثری در کنترل آلودگی هوا و ایجاد محیطی توأم با آرامش برای کارکنان دارد. این شرکت با دارا بودن بیش از ۱۰۰ هکتار فضای سبز از مراکز مهم تولیدی و صنعتی در استان خراسان به شمار می آید که از فضای سبز بسیار مناسبی برخوردار است.

با توجه به آلایندگی موجود در صنایع و ضرورت داشتن فضای سبز در اینگونه محیط ها، اداره خدمات شرکت با پشتوانه مدیران ارشد شرکت، توانسته است فضای سبز متنوع و زیبایی را نگهداری نماید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس با توجه به سهمیه موظفی تولید فضای سبز در هر صنعت بر مبنای زیر بنای آن، این شرکت با داشتن بیش از ۱۰۰ هکتار فضای سبز از مراکز مهم تولیدی و صنعتی به شمار می آید که ضمن انجام رسالت خود یعنی تولید برق مطمن و پایدار، حفظ درختان و توسعه فضای سبز را از وظایف خود می داند، همواره حامی محیط زیست بوده و توجه ویژه ای به داشتن فضای سبز و تنوع گل و گیاه دارد.

سرانه متعارف فضای سبز در واحدهای صنعتی ۱۵ الی ۲۰ درصد می باشد، این در حالی است که نیروگاه طوس با داشتن بیش از ۱۰۰ هکتار فضای سبز در داخل و پیرامون نیروگاه، قریب به ۵۰ درصد فضای سبز دارد.همچنین با توجه به محدودیت ذخایر آب زیرزمینی و لزوم مدیریت مصرف آب، در راستای فعالیت های عرصه فضای سبز به همت اداره خدمات و رفاه، تمامی درختان مجموعه به وسیله آب پسابی که در زمستان در استخرهای ذخیره موجود است در فصل آبیاری به صورت سیستم آبیاری قطره ای، آبیاری می شوند، همچنین چمن های موجود در محوطه نیروگاه نیز به وسیله آبیاری پاششی، نگهداری می شوند.

قابل ذکر است تلاش برای حفظ درختان و توسعه فضای سبز، بسیار ضروری و مورد تاکید است و مجموعه این نیروگاه توانسته است با ایجاد و توسعه فضای سبز نقش موثری در کاهش آلودگی و افزایش حجم فضای سبز از زمان راه اندازی نیروگاه تا کنون، ایفا نماید.