پیام مدیر عامل :

شرکت افق تأمین انرژی توس (سهامی خاص)

امروزه وابستگی شدید رشد اقتصادي در هر کشور و به دنبال آن بهبود شاخص­های اقتصادي با توسعه صنعت برق و استراتژی­هاي تأمین انرژي آن کشور بر کسی پوشیده نیست. این واقعیت در کشورهاي درحال توسعه، اهمیتی دوچندان می­یابد و از این­رو، استراتژی­هاي تأمین انرژي به همراه اقتصادی­کردن آن به منظور جذب بخش خصوصی، به اولویت اول این کشورها تبدیل شده­است. لذا نظر به اهمیت این مقوله و ضرورت پرداختن به مسائل بهینه­سازي مصرف انرژي در گروه شرکت هاي شستا و همچنین مدیریت دارایی­هاي واگذارشده به سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انرژي، شرکت مدیریت توسعه انرژي تأمین (TEDCO) در دی ماه  سال 1393 آغاز به کار نمود.

شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین (TEDCO) هلدینک انرژی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است که در حوزه­هاي آب، برق و خدمات انرژي فعالیت می­نماید و مأموریت خود را بهبود عملکردواحدهای صنعتی واگذارشده از سوي سازمان تأمین اجتماعی و جذب سرمایه جهت توسعه واحدهاي کسب وکار جدید در حوزه­هاي آب، برق و خدمات انرژی و نهایتاً فروش خدمات و هم­افزایی درون­گروهی قرارداده است.

شرکت افق تأمین انرژی طوس(OTET) نیز به عنوان یکی از شرکت­های زیرمجموعه شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین در زمینه تولید انرژی برق فعالیت خود را از بهمن ماه 1394 به عنوان مالک نیروگاه طوس مشهد شروع نموده است. بهره­برداری از این نیروگاه توسط شرکت مدیریت تولید برق طوس انجام می شود که واگذاری نیروگاه طوس طی قرارداد شماره 22500/40 مورخ 2/9/1391 به تأمین اجتماعی صورت گرفته است.

آخرین مطالب

گزارش فعاليت هاي بهينه سازي مصرف انرژي در نيروگاهها

لینک دانلود:

alkali Rinsing NPS

بررسی پدیده خوردگی قلیایی و زیررسوبی در بویلرهای پالایشگاه تهران و پیشنهاد روشهایی برای جلوگیری از آن

لینک دانلود:

بررسی_پدیده_خوردگی_قلیایی_و_زیررسوبی

بررسی شستشوي شیمیایی لوله هاي سمت آتش بویلر بر حذف رسوبات حاصل از سوخت مازوت و نتایج حاصله از آن

لینک دانلود:

بررسی_شستشوی_شیمیایی_لوله_های_سمت

آخرین مقالات