هشتمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو

هشتمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو با مشارکت شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت نفت و وزارت نیرو، دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور، شرکت های سازنده تجهیزات دوار، پیمانکاران و ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی طی روزهای 26 و 27 دیماه 1396 در مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی تهران برگزار میگردد.
آدرس وب سایت: http://iranrotate.ir/fa/