مراسم تقدیر از پرسنل نیروگاه طوس به مناسبت روز جهانی کار و گارگر

روز کارگر

به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کار و کارگر، مراسم تقدیر از پرسنل نیروگاه طوس با حضور رییس هیات مدیره هلدینگ انرژی، مدیر عامل شرکت افق تامین انرژی طوس، سرپرست شرکت افق تامین انرژی پارس و همچنین مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق طوس‌ برگزار گردید.
شایان ذکر است، بدلیل شرایط خاص بیماری کرونا،‌ نمایندگان دفاتر و امور ها به نمایندگی از کارکنان نیروگاه در این مراسم حضور داشتند. در این جلسه از زحمات کلیه همکاران که در رشد 140 درصدی سود خالص و رشد 12 درصدی میزان تولید خالص سهیم بوده اند، تشکر و قدردانی گردید.