قراداد دوجانبه به همراه بورس انرژی

 

     با استفاده از قرارداد دوجانبه می‌توان انرژی مورد نیاز ثابت و بلندمدت را تامین نمود و انرژی مورد نیاز متغیر و کوتاه مدت را از طریق بورس انرژی خریداری کرد.

 

      1- امکان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تولید و مدیریت مصرف برق

      2- انعطاف‌پذیری حداکثری در تعیین مقدار انرژی مورد نیاز

      3- حداکثر کاهش هزینه های برق

 

قرارداد دو جانبه به همراه بورس انرژی