دریافت گواهی سلامت کرن های سقفی، جرثقیل های خودرویی و لیفتراک های نیروگاه طوس

با توجه به نزدیک بودن به تعمیرات اساسی واحد یک در آبان ماه سال جاری و لزوم رعایت ایمنی تجهیزات مورد استفاده در این تعمیرات که از اهمیت خاصی برخوردار هستند، گواهی سلامت عملکرد تجهیزاتی مانند جرثقیل های خودرویی، کرن های سقفی در نیروگاه توسط شرکت معتمد، آزمایش و مورد تأیید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس با توجه به نزدیک شدن به انجام تعمیرات اساسی واحد یک که از آبان ماه سال جاری آغاز می گردد با پیگیری های واحد ایمنی و با همکاری امور تعمیرات مکانیک، گواهی سلامت (Certificate)برای کرن های سقفی، جرثقیل های خودرویی و لیفتراک ها، صادر گردید.مهندس حیدری کارشناس واحد ایمنی در این خصوص گفت: برای رعایت موارد ایمنی و سالم بودن تجهیزات مورد استفاده در تعمیرات اساسی نیاز است که قبل از شروع کار با آنها این گونه ملزومات مورد تست و بررسی های دقیق فنی و کارشناسی قرار بگیرند تا از هر گونه حادثه و یا اتفاق پیش بینی نشده جلوگیری به عمل آید.لذا با رعایت این موارد برای تست جرثقیل ها، برنامه ریزی های لازم انجام شد و پس از تست و رفع عیوب توسط شرکت معتمد، در شهریور ماه گواهی سلامت (Certificate) کرن های سقفی، جرثقیل های خودرویی و لیفتراک ها، صادر گردید.