حمایت نیروگاه طوس از توان داخلی شرکت های دانش بنیان جهت تهیه تجهیزات نیروگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت افق تامین انرژی طوس تمرکر بر صنایع دانش بنیان می‌تواند در زمینه تغییر زمین بازی اقتصاد کشور را فراهم کند و باز شدن بسیاری از بن بست های فرضی اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد. بر این اساس یکی از مهم ترین بخش هایی که نیازمند ورود قدرتمند صنایع دانش بنیان است، حوزه انرژی کشور به حساب می آید، جایی که به دلیل سیاست گذاری نادرست در طول سالیان اخیر زمینه بروز مشکلات گسترده ای را فراهم کرده است. در همین راستا حرکت به سوی ارتقای توان عملیاتی واحدهای نیروگاهی به عنوان بخش مهمی از پازل انرژی کشور در جهت افزایش بهره وری می‌تواند گام اساسی به منظور  استفاده از صنایع دانش بنیان در جهت بهبود شرایط انرژی کشور را رقم بزند.

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، در حاشیه برگزاری جلسه کمیسیون انرژی مجلس در خصوص برنامه دولت برای ارتقای توان عملیاتی واحد های تولید برق کشور گفته بود: برنامه داریم بدون اضافه کردن سوخت و بدون سرمایه گذاری گسترده، صرفا با استفاده از روش های دانش بنیان بیش از هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه ها اضافه کنیم.

همچنین یازده فروردین امسال رئیس جمهور در بازدید از پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: بنای دولت، حمایت جدی از شرکت های دانش بنیان است.

بر همین اساس نیروگاه طوس با 4 واحد بخاری 150 مگاواتی که یکی از نیروگاه های ممتاز کشور و از بزرگترین مراکز تولید برق استان خراسان رضوی می‌باشد بنای خود را به بومی سازی تجهیزات مورد نیاز خود گذاشته است به طوری که بر اساس آخرین صورت حساب های صادره از شرکت مدیریت برق ایران، بهبود شاخص تولید میترینگ بر ساعات کارکرد واحدها از 115 ساعت به 123 (مگاوات) در بازه زمانی ابتدای مرداد 1400 لغایت پایان تیر 1401 نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل وجود داشته است.

طبق آخرین گزارش به دست آمده از نیروگاه طوس ده شرکت دانش بنیان در بومی سازی تجهیزات مورد نیاز این نیروگاه همکاری داشتند که در ساخت قطعات و خدمات ذیل در بهبود شاخص تولید میترینگ این نیروگاه تاثیرگذاز بودند:

1 – ساخت پوسته مراحل پمپ کندانس اصلی به همراه ساکشن پمپ کندانس اصلی

2- ساخت انبساط گیر های برزنتی

3- ساخت صفحات ولو مکش

4- ساخت صافی هوای سیستم ایرکاندیشن هواساز اتاق دکنتیک و الکتریک

5- ساخت پوشش پارچه ای فیلتر روغن سیستم روغنکاری توربین

6- ساخت پره ثابت و متحرک توربین فشار متوسط

7- ساخت درب آلومینیومی کندانسور تاسیسات

8- سیستم تحریک ژنراتور نیروگاه

9- ساخت پینیون و کرانویل برج خشک

10- ساخت محور اسکرو پمپ فشار قوی مازوت

نتیجه اعتماد به توان و دانش داخلی و شرکت های دانش بنیان، توسعه صنایع نیروگاهی، افزایش سطح داخلی سازی در صنعت، کاهش بیش از پیش واردات انرژی، خلق حداکثری ثروت و اشتغال زایی را به همراه دارد که با اتکا به جوانان داخلی و تغییر سیاست ها به استفاده از دانش متخصصان داخلی و بومی سازی حداکثری در این نیروگاه به چشم می آید.