جلوگیری از خروج اضطراری واحدهای نیروگاه طوس با اقدام به موقع و سریع پرسنل امور بهره برداری

در پی وقوع نقص فنی در ایستگاه اصلی گاز نیروگاه، پرسنل امور بهره برداری در اقدامی سریع و با تکیه بر توانمندی خود در چنین شرایطی، در حالی که تمامی واحدها با حداکثر توان، در حال تولید بودند، از خروج اضطراری ۳ واحد از ۴ واحد جلوگیری به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، با توجه به نیاز مبرم شبکه به تولید برق به خصوص در ایام تابستان و ضرورت آمادگی همه واحدهای تولیدی این شرکت، در حالی که تمامی واحدها در حال کار بودند، نقص فنی در ایستگاه اصلی گاز نیروگاه باعث شد تا واحد ۱ این نیروگاه برای ساعاتی در حالت خروج اضطراری قرار گیرد که همکاران امور بهره برداری در اقدامی سریع و با تکیه بر توانمندی خود در چنین شرایطی، در حالی که بقیه واحد ها با حداکثر توان، در حال تولید برق بود، از خروج اضطراری ۳ واحد دیگر ناشی از این نقص، جلوگیری به عمل آوردند.
خاطر نشان می شود این نیروگاه با تکیه بر دانش متخصصان و کارکنان خود، با تولید برق پایدار و مطمئن در شرایطی که به واسطه بیماری کرونا، این انرژی بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز می باشد، با همه توان و ظرفیت در حال خدمت رسانی به آحاد جامعه می باشد.