تحقق آمادگی خالص بیش از ۴میلیون و ۲۱۲هزار مگاوات ساعت انرژی در سال جهش تولید و در سایه تلاش و همت پرسنل نیروگاه طوس

در سال جهش تولید و در سایه همت و تلاش کارکنان متخصص و توانمند این شرکت، با عملکرد مناسب در همه امورها و انجام تعمیرات و نگهداری دقیق از تجهیزات، تولید ناخالص در نیروگاه به بیش از ۳میلیون و ۸۵۹هزار مگاوات ساعت رسید که در مقایسه با سال ۹۸ بیش از ۱۲درصد، رشد داشته است.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، آقای مهندس سید محمد افخمی مصطفوی، مدیرعامل محترم نیروگاه گفت: با اتکاء به تلاش متخصصان و تلاشگران عرصه صنعت برق در این شرکت، توانسته ایم، بیش از ۳ میلیون و ۸۵۹ هزار مگاوات ساعت انرژی تولید ناخالص با ضریب پایایی ۹۸/۲ درصد را تولید نموده که بیش از۳ میلیون و ۵۸۶ هزار مگاوات ساعت آن انرژی خالص بوده است که به شبکه سراسری تحویل گردیده است.

وی همچنین ضریب بار تولید انرژی الکتریکی در سال ۹۸ را ۷۸ درصد اعلام نمود و گفت: در سال ۹۹ ضریب بار تولیدی شرکت به بیش از ۸۲ درصد رسید که ۵/۱ درصد، بیش از سال قبل آن بوده است که این میزان، بیانگر تلاش های مداوم کارکنان نیروگاه در انجام همه برنامه های پیش بینی شده در تعمیرات مختلف، اعم از بازدیدهای دوره ای و تعمیرات نیمه اساسی و اساسی واحدها می باشد و باعث گردیده تا شاخص های عملکردی نسبت به سنوات قبل، بهبود داشته باشد.

ایشان به میزان آمادگی خالص تولیدی نیز اشاره کرده و گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیاز شبکه برق کشور، علیرغم همه محدودیت های موجود، میزان آمادگی خالص در سال ۹۹ به بیش ۴ میلیون ۲۱۲ هزار مگاوات ساعت رسید که رشد ۱/۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن را نشان میدهد.

وی در پایان گفت: این شرکت با ۴ واحد ۱۵۰ مگاواتی با دارا بودن نیروی انسانی متعهد و متخصص و پایداری بسیار خوب و آمادگی کامل واحدها و با حداکثر مشارکت در کنترل فرکانس، علاوه بر تامین برق مورد نیاز استان، یکی از نیروگاههای حرارتی کشور با سابقه درخشان است که نقش مهمی در تأمین انرژی پایدار در شبکه سراسری دارد.