برگزاری سمینار آموزشی حذف وارنیش از روغن توربین در نیروگاه طوس

با هماهنگی های بعمل آمده، سمینار آموزشی با عنوان حذف وارنیش از روغن توربین توسط شرکت مهندسی فراگامان توسعه صنایع بیستون برای کارکنان امورهای تعمیرات و شیمی در محل سالن اجتماعات نیروگاه برگزار گردید.

در نیروگاه های بخار، مهم ترین ماشین، توربین بخار است که باعث تولید برق نیروگاه می شود. سیستم اصلی روانکاری توربین های بخار به طور معمول، بزرگترین سیستم روغن در نیروگاه است که حاوی مقادیر فراوانی روغن می باشد که به آب، ذرات آلاینده و اکسیداسیون حساس است. بنابراین روغن موجود در سیستم روانکاری توربین بخار باید پاکیزه و عاری از رطوبت باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس با هماهنگی های بعمل آمده، سمینار آموزشی با عنوان حذف وارنیش از روغن توربین، توسط شرکت مهندسی فراگامان توسعه صنایع بیستون برگزار گردید. در این سمینار در خصوص آثار منفی تولید وارنیش در روغن توربین ،عدم اطمینان عملکرد شیرهای کنترلی،گرفتگی مبدل حرارتی و فیلترها، سایش بیرینگ ها، اثر فرمولاسیون روغن در وارنیش، اندازه گیری وارنیش، از بین بردن وارنیش و معرفی دستگاهها و سیستم های تصفیه روغن مباحثی مطرح گردید.