بازدید ریاست محترم شعبه ۷ تأمین اجتماعی مشهد و هیات همراه از روند تولید برق در نیروگاه طوس

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، جناب آقای حاتمی، ریاست محترم شعبه ۷ تأمین اجتماعی مشهد به همراه مسئولین آن شعبه با شرکت در نشستی با حضور آقای مهندس افخمی مصطفوی، مدیر عامل محترم شرکت بهره­بردار و برخی از مدیران نیروگاه به بررسی مسائل فی مابین پرداختند. در ابتدای این دیدار پس از عرض خیر مقدم به میهمانان گرامی، توسط مدیر عامل محترم شرکت بهره­بردار، آقای مهندس سهامیان مقدم، توضیحات فرآیند تولید برق و آشنایی با تجهیزات قسمت های مختلف را از طریق پاور معرفی نیروگاه، ارائه نمودند.سپس آقای مهندس افخمی مصطفوی، با اشاره به قدمت نیروگاه در تولید برق پایدار و ارائه آن به شبکه، افزود: این نیروگاه با ۳۶ سال سابقه درخشان در تولید برق، با همان ظرفیت اولیه شروع بکار، توانسته نقش مهمی در تأمین نیاز انرژی الکتریکی شبکه ایفا نماید. ایشان توضیحاتی از نحوه فعالیت‌های مهم شرکت، مانند تعمیرات واحدها، پروژه های انجام شده، همچنین فعالیت های ساخت داخل را برای حاضرین ارائه نمودند.
و در ادامه ایشان، همکاری های فی ما بین را مهم دانسته و بر تعاملات بیشتر و برطرف نمودن مسائل و مشکلات کاری تأکید نمودند.آقای حاتمی ضمن ابراز خرسندی از حضور در نیروگاه از تلاشهای انجام شده در این مدت، تقدیر و تشکر نموده و برای همکاری هر چه بیشتر شعبه هفت با شرکت های مختلف تولیدی و به ویژه نیروگاه برای رسیدن به راهکاری بهتر و رفع موانع کاری ابراز امیدواری نمودند.شایان ذکر است به پاس قدردانی از تلاش و همت این مجموعه برای تولید برق و همکاری فی مابین، ریاست محترم شعبه ۷ تامین اجتماعی از آقای مهندس افخمی مصطفوی با اهدا لوح، تقدیر و تشکر نمودند. در پایان این جلسه و به منظور کسب آشنایی بیشتر با محیط کار نیروگاه، میهمانان محترم با حضور در برخی از قسمت های نیروگاه از نزدیک با نحوه تولید برق و تجهیزات مختلف آن آشنا شدند.