استفاده از دوربین ترموویژن FLIR در خطوط انتقال برق

لینک دانلود ویدئو استفاده از دوربین ترموویژن FLIR در خطوط انتقال برق:

همکاران محترم امور الکتریک نیروگاه طوس نیز با استفاده از این تکنیک، نقص موجود در ترانسفورماتور اصلي واحد 4 نيروگاه طوس را مرتفع نموده اند که نتایج گزارشات مستخرج از آن، منجر به یک مقاله در سی و دومین کنفرانس بین المللی برق شده است. مقاله مذکور در آدرس ذیل از طریق همین وب سایت قابل دانلود است.

آدرس مقاله: https://otet.ir/?p=15421