اتمام موفقيت آميز پروژه تعويض تمامي لوله هاي درين داغ واحدهاي نيروگاه طوس

لوله هاي درين داغ كليه واحد هاي نيروگاه كه بدليل عمر بالا، دچار پوسيدگي شده بود، با تلاش پرسنل امور تعميرات مكانيك، بصورت كامل تعويض گرديده و از احتمال خسارت به ديگر تجهيزات نيروگاه جلوگيري شد.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، با توجه به اينكه لوله هاي آسيب ديده از كنار فوندانسيون دودكش و تجهيزات و كابل هاي برق فشار بالا عبور كرده است نياز شد تا با تعريف پروژه اي، تمامي لوله هاي درين تعويض شده و اين مسير جديد، حتي الامكان دورتر از مسير هاي كابل هاي برق اجرا گردد و اين پروژه با همت و تلاش پرسنل امور تعميرات مكانيك در حداقل زمان ممكن به پايان رسيد. شايان ذكر است برقراري مجدد سيستم حفاظت كاتديك خطوط لوله درين و نيز برقراري مسير هاي ارت آسيب ديده، توسط امور تعميرات الكتريك با موفقيت انجام گرديد.