اتمام تعمیرات میان دوره ای واحد یک نیروگاه نیروگاه طوس

اتمام تعمیرات

با تلاش بی وقفه و شبانه روزی متخصصان و کارکنان نیروگاه، واحد یک که در مورخ ۱۴۰۰/۱/۴ از مدار خارج گردیده بود، پس از انجام تعمیرات میان دوره ای در تاریـخ ۱۴۰۰/۱/۱۹ وارد مدار تولید شده و با شبکه برق سراسری پارالل گردید.

در راستای تداوم برنامه های تعمیراتی واحدهای نیروگاه، واحد یک که به منظور انجام تعمیرات میان دوره ای از مدار تولید خارج شده بود، دوباره به شبکه سراسری متصل شد. تعویض و تغییر مکان خط لوله درین های داغ به تانک بویلر امپتی از فعالیتهای شاخص انجام گرفته در واحد یک می باشد.
ارتقای سطح آمادگی نیروگاه و تداوم خدمت رسانی به مردم به ویژه در فصل تابستان و ایام پیک مصرف برق، مهمترین رویکرد این مجموعه تولیدی در این دوره از تعمیرات میان دوره ای بوده و با استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های داخل نیروگاه، فعالیت های پیشگیرانه ای در بخش های مکانیک، الکتریک و کنترل و ابزار دقیق انجام گردید که اهم این فعالیت ها به شرح زیر می باشد:

امور تعمیرات مکانیک:

تعویض روغن یاتاقان الکتروموتور اف دی فن و جی آر فن، بازدید و پکینگ گذاری چند نمونه از والوهای مسیرهای اصلی، بازدید و سرویس کلیه مسیرهای سوخت و آب و بخار، همچنین کار بر روی متعلقات توربین، ترمیم لوله ها و رفع نشتی های موجود در سیستم

امور تعمیرات الکتریک:

چک و تمیزکاری دیودهای گردان، زغال های ارت توربین و ژنراتور، فیلترهای اکسایتر، کولرهای ترانس ژنراتور و ترانس های مصرف داخلی و لوکومات، سرویس الکتروموتورها، تست رله های محلی ترانس ها، چک و آچارکشی بریکرها
امور تعمیرات کنترل و ابزاردقیق:

چک و تنظیم ترانسمیترهای هوا و سوخت، چک و بازدید کلیه کنترل والوها، سلونوئید والوها، شات آف والوها، بازدید و سرویس ادوات سوپروایزری توربین، ایگنایتور مشعل ها، پوش باتون ها، چک کردن حفاظت های مهم بویلر

 

 

 

 

تعمیرات