آغاز تعمیرات میان دوره ای واحدهای نیروگاه طوس

برای آمادگی هرچه بیشتر واحدهای نیروگاه برای تولید پایدار برق در شبکه و با پایان یافتن پیک تابستان، طبق جدول زمان بندی اعلام شده از سوی معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، فعالیت های تعمیراتی نیروگاه، کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، مهندس غفوری نژاد مدیر دفتر مهندسی و نظارت در این خصوص گفت: به منظور کسب آمادگی تولید، واحد چهار نیروگاه از مدار خارج و به دست گروه های تعمیراتی سپرده شد.
مطابق برنامه های تعمیراتی، این واحد به منظور انجام تعمیرات میان دوره ای، از بیست و هفتم شهریور ماه سال جاری به مدت پانزده روز از شبکه سراسری جدا شده و در اختیار امورهای تعمیراتی قرار گرفت. وی در خصوص انجام کارهای مربوط گفت : فعالیتهای روتین و پرمیت های موکول به توقف واحد، توسط امورهای تعمیراتی مکانیک، کنترل و الکتریک در این مدت انجام خواهد گردید.وی بیان داشت : طبق برنامه اعلام شده، فعالیت های تعمیراتی میان دوره ای هرساله پس از پایان پیک تابستان با هدف کسب آمادگی لازم برای تولید در سال آینده آغاز می شود. بی شک اجرای دقیق و به موقع برنامه های سرویس و نگهداری، به میزان قابل توجهی موجب افزایش طول عمر تجهیزات، کاهش معایب سیستم و در نهایت حفظ پایایی واحدها می گردد.