تحلیل و مقایسه حوادث منجر به تریپ واحد سه و واحد یک نیروگاه طوس از نظر صحت عملکرد سیستم حفاظتی ژنراتور

تحلیل و مقایسه حوادث منجر به تریپ واحد سه و واحد یک نیروگاه طوس از نظر صحت عملکرد سیستم حفاظتی ژنراتور

12 دسامبر 2019

مقاله آقای علی ابراهیمی اله آبادی با موضوع: ”تحلیل و مقایسه حوادث منجر به تریپ واحد سه و واحد یک نیروگاه طوس از نظر صحت عملکرد سیستم حفاظتی ژنراتور ” در دوازدهمین کنفرانس انجمن نگهداری و تعمیرات مورد پذیرش قرار گرفت. لینک دانلود: GPSAC -3   این کنفرانس به‌صورت تخصصی در مورد نگهداری و تعمیرات برگزار می‌شود. لذا در این ...

ادامه مطلب
ارزیابی تأثیر حذف بار در پایداری ولتاژ هنگام قطع تغذیه مصرف داخلی یک واحد نیروگاه طوس با شبیه‌سازی در نرم¬افزار DIgSILENT

ارزیابی تأثیر حذف بار در پایداری ولتاژ هنگام قطع تغذیه مصرف داخلی یک واحد نیروگاه طوس با شبیه‌سازی در نرم¬افزار DIgSILENT

19 مارس 2018

مقاله آقای علی ابراهیمی اله آبادی با موضوع: ” ارزیابی تأثیر حذف بار در پایداری ولتاژ هنگام قطع تغذیه مصرف داخلی یک واحد نیروگاه طوس با شبیه‌سازی در نرم­افزار DIgSILENT” در بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق مورد پذیرش قرار گرفت. لینک دانلود: load shedding ICEE ...

ادامه مطلب
تحلیل فنی حفاظتی تریپ واحد 3 نیروگاه طوس با شبیه‌سازی در نرم‌افزار  DIgSILENT و بررسی لزوم استفاده از حفاظت پشتیبان برای ژنراتورها

تحلیل فنی حفاظتی تریپ واحد 3 نیروگاه طوس با شبیه‌سازی در نرم‌افزار  DIgSILENT و بررسی لزوم استفاده از حفاظت پشتیبان برای ژنراتورها

31 دسامبر 2017

مقاله آقای علی ابراهیمی اله آبادی با موضوع: " تحلیل فنی حفاظتی تریپ واحد 3 نیروگاه طوس با شبیه‌سازی در نرم‌افزار  DIgSILENT و بررسی لزوم استفاده از حفاظت پشتیبان برای ژنراتورها" در دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت مورد پذیرش قرار گرفت. این مقاله برای کمیته "حفاظت و اتوماسیون در نیروگاه­ها، شبکه­ های انتقال و توزیع" کنفرانس ارسال ...

ادامه مطلب
پذیرش مقاله آقای علی ابراهیمی اله آبادی در کنفرانس بین‏ المللی برق

پذیرش مقاله آقای علی ابراهیمی اله آبادی در کنفرانس بین‏ المللی برق

17 اکتبر 2017

مقاله آقای علی ابراهیمی اله آبادی (با برند شرکت افق تأمین انرژی طوس و) با موضوع: "تحلیل نقص سیستم چنج‌آوِر نیروگاه طوس هنگام قطع تغذیه مصرف داخلی با نرم­ افزار DIgSILENT و ارائه راه‌کار برای رفع آن"، در سی‌ودو مین کنفرانس بین­ المللی برق (PSC 2017) برای ارائه به‌صورت شفاهی (سخنرانی) مورد پذیرش قرار گرفت. این کنفرانس از تاریخ 96/08/01 ...

ادامه مطلب