بيست و ششمين کنفرانس مهندسي برق ايران

بيست و  ششمين کنفرانس مهندسي برق ايران در جوار بارگاه ملکوتي حضرت علي ابن موسي الرضا (ع)، از تاريخ هجدهم تا بيستم ارديبهشت  سال ۹۷ توسط دانشگاه صنعتي سجاد و کميته دايمي کنفرانس در  مشهد برگزار خواهد شد.

آدرس وب سایت کنفرانس:

http://icee2018.sadjad.ac.ir/