پیام مدیر عامل :

شرکت افق تأمین انرژی توس (سهامی خاص)

امروزه وابستگی شدید رشد اقتصادي در هر کشور و به دنبال آن بهبود شاخص­های اقتصادي با توسعه صنعت برق و استراتژی­هاي تأمین انرژي آن کشور بر کسی پوشیده نیست. این واقعیت در کشورهاي درحال توسعه، اهمیتی دوچندان می­یابد و از این­رو، استراتژی­هاي تأمین انرژي به همراه اقتصادی­کردن آن به منظور جذب بخش خصوصی، به اولویت اول این کشورها تبدیل شده­است. لذا نظر به اهمیت این مقوله و ضرورت پرداختن به مسائل بهینه­سازي مصرف انرژي در گروه شرکت هاي شستا و همچنین مدیریت دارایی­هاي واگذارشده به سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انرژي، شرکت مدیریت توسعه انرژي تأمین (TEDCO) در دی ماه  سال 1393 آغاز به کار نمود.

شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین (TEDCO) هلدینک انرژی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است که در حوزه­هاي آب، برق و خدمات انرژي فعالیت می­نماید و مأموریت خود را بهبود عملکردواحدهای صنعتی واگذارشده از سوي سازمان تأمین اجتماعی و جذب سرمایه جهت توسعه واحدهاي کسب وکار جدید در حوزه­هاي آب، برق و خدمات انرژی و نهایتاً فروش خدمات و هم­افزایی درون­گروهی قرارداده است.

شرکت افق تأمین انرژی طوس(OTET) نیز به عنوان یکی از شرکت­های زیرمجموعه شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین در زمینه تولید انرژی برق فعالیت خود را از بهمن ماه 1394 به عنوان مالک نیروگاه طوس مشهد شروع نموده است. بهره­برداری از این نیروگاه توسط شرکت مدیریت تولید برق طوس انجام می شود که واگذاری نیروگاه طوس طی قرارداد شماره 22500/40 مورخ 2/9/1391 به تأمین اجتماعی صورت گرفته است.

آخرین مطالب

بررسی عملکرد سیستم حفاظتی ژنراتور و باس kV6 نیروگاه طوس در یک حادثه واقعی با شبیه‌سازی در نرم‌افزار DIgSILENT

بررسی عملکرد سیستم حفاظتی ژنراتور و باس kV6 نیروگاه طوس در یک حادثه واقعی با شبیه‌سازی در نرم‌افزار DIgSILENT

لینک دانلود:

PSC-707 F20 S3-rev2

تحلیل و مقایسه حوادث منجر به تریپ واحد سه و واحد یک نیروگاه طوس از نظر صحت عملکرد سیستم حفاظتی ژنراتور

مقاله آقای علی ابراهیمی اله آبادی با موضوع: ”تحلیل و مقایسه حوادث منجر به تریپ واحد سه و واحد یک نیروگاه طوس از نظر صحت عملکرد سیستم حفاظتی ژنراتور ” در دوازدهمین کنفرانس انجمن نگهداری و تعمیرات مورد پذیرش قرار گرفت.

لینک دانلود:

GPSAC -3

 

این کنفرانس به‌صورت تخصصی در مورد نگهداری و تعمیرات برگزار می‌شود. لذا در این رویداد علمی، تعداد 19 مقاله از ميان 88 مقاله (تخصصی) ارسالي به دبيرخانه كنفرانس پذيرفته شده و ارائه گردید. مقاله فوق در مورخ 26/10/97 به‌صورت شفاهی در تالار آرش پژوهشگاه صنعت نفت ارائه گردید. این مقاله برای کمیته “سامانه‌های ثبت و تحلیل داده‌هاي بازرسی و پایش وضعیت” کنفرانس ارسال شده بود. در نهایت با بررسی کمیته داوران و حضار، مقاله مذکور به‌عنوان برترین مقاله کنفرانس انتخاب گردید.

درخشش- بولتن سندیکای شرکت های تولید کننده برق – شماره 45 و 46

لینک دانلود:

درخشش- بولتن سندیکای شرکت های تولید کننده برق – شماره چهل و پنجم

درخشش- بولتن سندیکای شرکت های تولید کننده برق – شماره چهل و ششم

آخرین مقالات