معارفه سرپرست محترم شرکت افق تامین انرژی طوس، آقای مهندس پرستار در نیروگاه

 

برگزاری جلسه معارفه جناب آقای مهندس پرستار سرپرست محترم شرکت افق تامین انرژی طوس، با حضور دکتر کاظمی، رئیس هیات مدیره و معاونت محترم اجرایی شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین و هیئت همراه و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت تولید برق طوس و مدیران امور در محل نیروگاه حرارتی طوس برگزار شد.