جلسه عملکرد ۹ ماه منتهی به آذر

جلسه عملکرد ۹ ماه منتهی به آذر‌ماه 1400 شرکت افق تامین انرژی طوس برگزار شد.

 

سود خالص شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۹۲ درصد افزایش یافته است.

 

شرکت افق تامین انرژی طوس در ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۰ موفق به افزایش ۹۲ درصدی در شاخص سود خالص شد و فروش محصولات این شرکت ۲/۲۱۸/۱۰۶ میلیون ریال محقق گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد رشد داشته است.