خرید انرژی الکتریکی در بورس انرژی

 

   در بورس انرژی نیروگاه‌ها اقدام به عرضه انرژی تولیدی خود می‌نمایند و مصرف‌کنندگان نیز با توجه به نیاز خود اقدام به خرید انرژی عرضه شده می‌نمایند.

 

  مزایای خرید انرژی از بورس انرژی

    •  انعطاف در خرید انرژی مورد نیاز و امکان خرید انرژی مورد نیاز به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و فصلی

    •  توافق بهای انرژی مورد نیاز

    •  تسویه هزینه انرژی پیش از مصرف و امکان توافق بر روی زمان پرداخت صورت‌حساب

    •  قابل تطبیق با نیاز کوتاه‌مدت مصرف‌کنندگان

 

 

بورس انرژی