احداث ۲ دستگاه راهبند ضد انتحاری در نیروگاه طوس

با توجه به حساسیت صنعت برق و لزوم جلوگیری از حملات انتحاری و تروریستی، پروژه ساخت، نصب و راه اندازی دو دستگاه راهبند ضد انتحاری نیزه ای در ورودی نیروگاه با نظارت دفتر مهندسی به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، با توجه به حساسیت صنعت برق و بر اساس توصیه ها و دستورالعمل های نهادهای امنیتی، پروژه ساخت، نصب و راه اندازی دو دستگاه راهبند ضد انتحاری نیزه ای در ورودی نیروگاه پس از برگزاری مناقصه، توسط پیمانکار و با نظارت دفتر مهندسی به پایان رسید. مهندس بافندگان، کارشناس دفتر مهندسی گفت: این پروژه از دی ماه ۱۳۹۹ آغاز گردید و در فروردین ماه ۱۴۰۰، تحویل اداره حراست و امور محرمانه به عنوان بهره بردار قرار گرفت.
وی افزود: هرکدام از این راهبندها حدودا ۳/۵ متر طول دارد که ظرف چند ثانیه تا ارتفاع ۸۰ سانتی متر بالا می روند. وی درپایان گفت: این راهبندها بر اساس استانداردهای بین المللی ساخته شده است و توانایی تحمل ضرباتی تا ۱۵ تن را دارا بوده و کنترل راهبندها هم به صورت محلی و هم از راه دور امکان پذیر است.