برچسب: علی ابراهیمی اله آبادی

بررسی عملکرد سیستم حفاظتی ژنراتور و باس kV6 نیروگاه طوس در یک حادثه واقعی با شبیه‌سازی در نرم‌افزار DIgSILENT

بررسی عملکرد سیستم حفاظتی ژنراتور و باس kV6 نیروگاه طوس در یک حادثه واقعی با شبیه‌سازی در نرم‌افزار DIgSILENT

لینک دانلود:

PSC-707 F20 S3-rev2

تحلیل و مقایسه حوادث منجر به تریپ واحد سه و واحد یک نیروگاه طوس از نظر صحت عملکرد سیستم حفاظتی ژنراتور

مقاله آقای علی ابراهیمی اله آبادی با موضوع: ”تحلیل و مقایسه حوادث منجر به تریپ واحد سه و واحد یک نیروگاه طوس از نظر صحت عملکرد سیستم حفاظتی ژنراتور ” در دوازدهمین کنفرانس انجمن نگهداری و تعمیرات مورد پذیرش قرار گرفت.

لینک دانلود:

GPSAC -3

 

این کنفرانس به‌صورت تخصصی در مورد نگهداری و تعمیرات برگزار می‌شود. لذا در این رویداد علمی، تعداد 19 مقاله از ميان 88 مقاله (تخصصی) ارسالي به دبيرخانه كنفرانس پذيرفته شده و ارائه گردید. مقاله فوق در مورخ 26/10/97 به‌صورت شفاهی در تالار آرش پژوهشگاه صنعت نفت ارائه گردید. این مقاله برای کمیته “سامانه‌های ثبت و تحلیل داده‌هاي بازرسی و پایش وضعیت” کنفرانس ارسال شده بود. در نهایت با بررسی کمیته داوران و حضار، مقاله مذکور به‌عنوان برترین مقاله کنفرانس انتخاب گردید.

ارزیابی تأثیر حذف بار در پایداری ولتاژ هنگام قطع تغذیه مصرف داخلی یک واحد نیروگاه طوس با شبیه‌سازی در نرم¬افزار DIgSILENT

مقاله آقای علی ابراهیمی اله آبادی با موضوع: ” ارزیابی تأثیر حذف بار در پایداری ولتاژ هنگام قطع تغذیه مصرف داخلی یک واحد نیروگاه طوس با شبیه‌سازی در نرم­افزار DIgSILENT” در بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق مورد پذیرش قرار گرفت.

لینک دانلود:

load shedding ICEE 2018

تحلیل فنی حفاظتی تریپ واحد 3 نیروگاه طوس با شبیه‌سازی در نرم‌افزار  DIgSILENT و بررسی لزوم استفاده از حفاظت پشتیبان برای ژنراتورها

مقاله آقای علی ابراهیمی اله آبادی با موضوع: ” تحلیل فنی حفاظتی تریپ واحد 3 نیروگاه طوس با شبیه‌سازی در نرم‌افزار  DIgSILENT و بررسی لزوم استفاده از حفاظت پشتیبان برای ژنراتورها” در دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت مورد پذیرش قرار گرفت. این مقاله برای کمیته “حفاظت و اتوماسیون در نیروگاه­ها، شبکه­ های انتقال و توزیع” کنفرانس ارسال شده است.

این کنفرانس تا سال 1394 با عنوان کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم­های قدرت برگزار می­شده است. از سال 1395 به­ عنوان کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم­های قدرت (ادغام کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم­های قدرت و کنگره اتوماسیون صنعت برق) برگزار می­گردد.

لینک دانلود:

TPS S3 trip

پذیرش مقاله آقای علی ابراهیمی اله آبادی در کنفرانس بین‏ المللی برق

مقاله آقای علی ابراهیمی اله آبادی (با برند شرکت افق تأمین انرژی طوس و) با موضوع: “تحلیل نقص سیستم چنج‌آوِر نیروگاه طوس هنگام قطع تغذیه مصرف داخلی با نرم­ افزار DIgSILENT و ارائه راه‌کار برای رفع آن”، در سی‌ودو مین کنفرانس بین­ المللی برق (PSC 2017) برای ارائه به‌صورت شفاهی (سخنرانی) مورد پذیرش قرار گرفت. این کنفرانس از تاریخ 96/08/01 لغایت 96/08/03 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار می­شود.

لینک دانلود مقاله:

http://otet.ir/wp-content/uploads/2017/10/change-over.pdf

show