وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح ساختار در نحوه اداره صندوق ها و افزایش نظارت کارگران،بازنشستگان و کارفرمایان به عنوان صاحبان صندوق ها را ازاهداف مهم خود در سال 97 عنوان کرد

اصلاح ساختار صندوق ها و افزایش نظارت کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان درسال 97 / برای هیچ رفاقتی یک ریال حق کارگر را هدر نمی دهیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح ساختار در نحوه اداره صندوق ها و افزایش نظارت کارگران،بازنشستگان و کارفرمایان به عنوان صاحبان صندوق ها را ازاهداف مهم خود در سال 97 عنوان کرد .
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) دکتر ربیعی در دیدار نوروزی مدیران عالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره هلدینگ ها وشرکت های تحت پوشش شستا اضافه کرد: در سال 97 ، کارفرمایان وبه ویژه کارگران و بازنشستگان در تصمیم گیری ها نقش بیشتری ایفا می کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: برای هر نوع برنامه ریزی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری بایداهداف تشکیل را دوباره مرور کنیم و ببینیم چقدر در آن جهت حرکت می کنیم .
وی بازگشت به هدف اصلی تاسیس شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی را از مهمترین برنامه های سال 97عنوان کرد و گفت: استراتژی ما همان اهدافی است که بنا بر آن ایجاد شده ایم و باید استراتژی افزایش سرمایه و حفظ دارایی های بین نسلی را انجام دهیم. وظیفه ما افزایش سرمایه آیندگان است. روزی که توازن میان نیروی شاغل و بازنشسته به هم می خورد این سرمایه گذاری ها میتواند نجات بخش باشد و ما تنها برای امروز فکرنمی کنیم و وظیفه اخلاقی ما فکر کردن بین النسلی است . درصندوق فولاد نیز بین النسلی رفتار کرده ایم. می توانستیم با فروش صندوق ها یک نوع رضایت عمومی ایجاد کنیم اما به این کار اشتباه و ایجاد رضایت های مقطعی تن ندادیم . بسیاری از افراد هم می توانستند این دوران را دوران رضایت های بزرگ ببینید اما با این کار به نسل های آینده جفا می شد .
وی توضیح داد : باید اصلاح ساختار داشته باشیم و منظور از ساختار ،سازمان کار شیوه کار ، شیوه مدیریت و هدف های فرعی است . درسازمان کار قطعا باید شیوه هلدینگ داری خود را تغییردهیم . نمای سازمانی هلدینگ ها نیز باید تغییر و به سمت جمع و جورشدن حرکت دهیم . درسازمان کار باید حرکت به سمت فضای بین الملل پیش بینی شود . درسازمان کار جذب سرمایه خارجی درداخل پیش بینی شود . درسازمان کار باید از بنگاه داری گسترده و بی خاصیت خود را خلاص کنیم . بخشی از این امور را درسازمان کار می بینم .
ربیعی به مطالعاتی در مورد برخی ازشرکت ها و آسیب های آن اشاره کرد و گفت : درشیوه کار بایدشفافیت ، تخصص گرایی و کارآمدی و بهترین شکل دنبال شود . درشیوه مدیریت باید همواره اداره به شکلی باشد که گویی خصوصی است و عملکرد آن به نحوی باشدکه شکل عمومی داشته باشد ، یعنی فکر کنیم بخش خصوصی هستیم و این گونه بنگاه را اداره کنیم اما دربرداشت، نگاه اجتماعی داشته باشیم . شیوه مدیریت باید غیرسیاسی باشد وبر این شیوه اصراردارم .
وزیرتعاون ، کار و رفاه اجتماعی خواستار کوچک کردن ستادها و قوی تر کردن مراکز واحدهای تولید شد و گفت : این امر به دنبال کردن استراتژیهای اصلی ما با سهولت وروش بهتر بیشتر کمک می کند و قطعا باید به سمت استفاده از کالاهای ایرانی حرکت کنیم .
جهت گیری با درس آموزی دینی
ربیعی اظهار کرد : جهت گیری اساسی را با درس آموزی از پیامبر عظیم الشان و حضرت علی (ع) در سال 97 موردتوجه قرارمی دهیم . مصادف شدن میلاد امام بزرگ مان در آغاز سال نو برای ما فرصتی فراهم کرد که ازآموزهای ایشان درسی در ابتدای سال بگیریم که وبرنامه های خود را برای یکی از موسسات قابل توجه اعلام کنیم . میخواهیم امسال را با برنامه نو و تغییر و به از سال گذشته بودن و حال و هوای جنبش سال جدید استفاده کنیم و با خداوندپیمان می بندیم که به خاطر هیچ رفاقتی یک ریال حق کارگر را به هدر نمی دهیم .

10 آوریل 2018
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.