• شماره مناقصه :  OTET-40202
عنوان مناقصه : انجام خدمات تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور شل دیالا D برای نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های (الف) و (ب) و (ج) به صورت دربسته :

تا پایان وقت اداری 1402/02/18 (ساعت 17:00)

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

9۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های مناقصه

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی :

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات مالی:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های (الف) و (ب) و (ج)

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.

دانلود اسناد مناقصه

 
 
 • شماره مناقصه :  OTET-40201
عنوان مناقصه : خرید 10 عدد رکوردر 6 کاناله Jumo مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های (الف) و (ب) و (ج) به صورت دربسته :

تا پایان وقت اداری 1402/02/11 (ساعت 17:00)

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

6۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های مناقصه

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی :

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات مالی:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های (الف) و (ب) و (ج)

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.

دانلود اسناد مناقصه

 
  • شماره مناقصه :  OTET-40127
عنوان مناقصه : تامین بیرینگ های مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های (الف) و (ب) و (ج) به صورت دربسته :

تا پایان وقت اداری 1401/12/01 (ساعت 17:00)

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

9۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های مناقصه

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی :

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات مالی:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های (الف) و (ب) و (ج)

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.

دانلود دعوت نامه مناقصه

 
 

 • شماره مناقصه :  *OTET – 40125R1P
عنوان مناقصات عمومی دو مرحله ای : انجام خدمات مربوط به تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های (الف) و (ب) و (ج) به صورت دربسته :

تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/11/24 (ساعت 17:00)

زمان بازدید از سایت :

از ساعت 10 تا 13 با هماهنگی قبلی دفتر مهندسی شرکت مدیریت تولید برق طوس

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

9۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های مناقصه

محل تحویل پاکت ها:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکتهای فنی:

1401/11/25

تاریخ احتمالی اعلام نتیجه نهایی:

1401/11/27

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.

دانلود اسناد مناقصه

 
 
 • شماره مناقصه :  OTET-40126
عنوان مناقصه : خرید 7000 کیلوگرم هیدرازین هیدرات 55 درصد مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های (الف) و (ب) و (ج) به صورت دربسته :

تا پایان وقت اداری 1401/11/26

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

9۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های مناقصه

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی :

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات مالی:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های (الف) و (ب) و (ج)

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
مهلت ارسال پاکات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1401/12/02 (ساعت 17:00) تمدید گردید.

دانلود دعوت نامه مناقصه

 

  • شماره مناقصه :  OTET-40124
عنوان مناقصه : خرید یک دستگاه تراش 2 متری NC تبریز مدل TN71D

مهلت تحویل پاکت های (الف) و (ب) و (ج) به صورت دربسته :

تا پایان وقت اداری 1401/11/18

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

9۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های مناقصه

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های (الف) و (ب) و (ج)

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.

دانلود دعوت نامه مناقصه

   • شماره استعلام : 40200005

موضوع استعلام : خرید تعداد 2 ورق استینلس استیل 310 (1.4713) به ضخامت 6 میلیمتر و ابعاد 1*2 متر مربع مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی :

تا پایان وقت اداری تاریخ 1402/02/23 (ساعت 17:00)

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
دانلود اسناد استعلام  
 • شماره استعلام : 40100079

موضوع استعلام : خرید 8 عدد کولر گازی اسپلیت تک حالته کمپرسور T3 با توان 30000 [Btu/hr] مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی :

تا پایان وقت اداری تاریخ 1402/02/23 (ساعت 17:00)

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
دانلود اسناد استعلام  
 • شماره استعلام :  40100011

موضوع استعلام : انجام تست های تخمین عمر به روش رپلیکا بر روی تجهیزات توربوژنراتور و بویلر واحد 4 نیروگاه طوس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی :

تا پایان وقت اداری تاریخ 1402/02/04 (ساعت 17:00)

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
دانلود اسناد استعلام 


  • شماره استعلام :  40100078

موضوع استعلام : تأمین برق گیر 132 کیلوولت مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی :

تا پایان وقت اداری تاریخ 1402/01/28 (ساعت 16:00)

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
دانلود اسناد استعلام 

  • شماره استعلام :  40200001

موضوع استعلام : تأمین 1050 لیتر روغن عایقی ترانسفورماتور مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی :

تا پایان وقت اداری تاریخ 1402/01/28 (ساعت 16:00)

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
دانلود اسناد استعلام 


 • شماره مزایده :  40102

عنوان مزایده : فروش ضایعات فلزی و غیرفلزی نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های (الف) و (ب) و (ج) به صورت دربسته:

تا پایان وقت اداری 1401/12/08 (ساعت 17:00)

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

45 روز پس از مهلت تحویل پاکت های مزایده

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات مزایده:

حداکثر دو هفته پس از مهلت تحویل پاکت های (الف) و (ب) و (ج)

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
مهلت ارسال پاکات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1401/12/15 (ساعت 17:00) تمدید گردید.
  دانلود متن مزایده
 


 • شماره استعلام :  4010008s

موضوع استعلام : انجام خدمات بابیت ریزی یاتاقان های FDFAN و GRFAN پمپ آب تغذیه و الکتروموتورهای مربوطه نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی :

تا پایان وقت اداری تاریخ 1401/12/22 (ساعت 17:00)

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
دانلود اسناد استعلام 

  • شماره استعلام :  40100070

موضوع استعلام : تأمین 2000 کیلوگرم رزین پودری آنیونی مورد نیاز امور شیمی نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی :

تا پایان وقت اداری تاریخ 1401/12/22 (ساعت 17:00)

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
دانلود اسناد استعلام 
 
 • شماره استعلام :  40100059

موضوع استعلام : تأمین قطعات یدکی اورجینال کمپرسور هیدروژن سازی نیروگاه طوس شامل شاتون، رینگ و سوپاپ

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی :

تا پایان وقت اداری تاریخ 1401/12/21 (ساعت 17:00)

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
دانلود اسناد استعلام 

 
 • شماره استعلام :  40100073

موضوع استعلام : خرید 11 عدد ورق H2 به ضخامت 6 میلی متر و ابعاد 1/5*6 متر مربع برای نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی :

تا پایان وقت اداری تاریخ 1401/12/08 (ساعت 17:00)

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
مهلت ارسال پاکات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1401/12/22 (ساعت 17:00) تمدید گردید.
دانلود اسناد استعلام
 


 


 • شماره استعلام :  40000086

موضوع استعلام : خرید آهن آلات و ورق های فولادی مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی به صورت دربسته:

تا تاریخ 1401/11/26

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
مهلت ارسال پاکات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1401/12/02 (ساعت 17:00) تمدید گردید.
دانلود اسناد استعلام 

 


 • شماره استعلام :  40100055

موضوع استعلام : خرید 5 عدد ورق کورتن استیل A با متریال 1.8962 به ضخامت 6 میلیمتر و ابعاد 2*6 متر مربع برای نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی به صورت دربسته:

تا تاریخ 1401/11/26

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
دانلود اسناد استعلام


 

 


 • شماره استعلام :  40100062

موضوع استعلام : خرید اکسید آلومینیوم مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی به صورت دربسته:

تا تاریخ 1401/11/24

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
مهلت ارسال پاکات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1401/12/22 (ساعت 17:00) تمدید گردید.
دانلود اسناد استعلام

 
 

 • شماره استعلام :  40100056

موضوع استعلام : خرید 8 عدد ترموسوییچ نمونه گیرهای مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی به صورت دربسته:

تا تاریخ 1401/11/24

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
مهلت ارسال پاکات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1401/12/22 (ساعت 17:00) تمدید گردید.
دانلود اسناد استعلام


 
 
 • شماره استعلام :  40100055

موضوع استعلام : خرید 3 عدد ورق کورتن استیل A با متریال 1.8962 به ضخامت 10 میلیمتر و ابعاد 2*6 متر مربع برای نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی:

تا تاریخ 1401/11/20

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
دانلود اسناد استعلام


 


  • شماره استعلام : 40100046
موضوع استعلام : خرید لوله st35 و فلنچ 6 اینچ برای نیروگاه طوس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی:

تا تاریخ 1401/09/26

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
مهلت ارسال پاکات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1401/12/22 (ساعت 17:00) تمدید گردید.
دانلود اسناد استعلام

 

 
 • شماره مناقصه :  OTET-40125 (تمدید اول)
عنوان مناقصه : انجام خدمات مربوط به تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های (الف) و (ب) و (ج) به صورت دربسته :

تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/11/16

زمان بازدید از سایت :

از ساعت 10 تا 13 با هماهنگی قبلی دفتر مهندسی شرکت مدیریت تولید برق طوس

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

9۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های مناقصه

محل تحویل پاکت ها:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکتهای فنی:

1401/11/17

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکتهای مالی:

1401/11/19

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.

دانلود اسناد مناقصه

 

  • شماره مناقصه :  OTET-40124
عنوان مناقصه : خرید یک دستگاه تراش 2 متری NC تبریز مدل TN71D

مهلت تحویل پاکت های (الف) و (ب) و (ج) به صورت دربسته :

تا پایان وقت اداری 1401/11/18

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

9۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های مناقصه

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های (الف) و (ب) و (ج)

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.

دانلود دعوت نامه مناقصه
 

 


 • شماره استعلام :  40100066

خرید 150 تن اسید سولفوریک تجارتی برای نیروگاه طوس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی:

تا تاریخ 1401/10/14

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
دانلود اسناد استعلام  
 • شماره مناقصه :  OTET-40123
عنوان مناقصه : تأمین روغن هیدرولیک شل تلوس و روغن موبیل 125 نیروگاه طوس

مهلت تحویل پاکت های (الف) و (ب) و (ج) :

تا پایان وقت اداری 1401/10/13

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

9۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های مناقصه

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
مهلت ارسال پاکات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1401/10/18 تمدید گردید.

دانلود دعوت نامه مناقصه


 


 

 • شماره استعلام : 40100046
خرید لوله st35 و فلنچ 6 اینچ برای نیروگاه طوس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی:

تا تاریخ 1401/09/26

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
 دانلود اسناد استعلام

 

  • شماره استعلام : 40100051
خرید دو عدد بوشینگ ترانس ژنراتور تایپ 11-650/145 OSKTFK

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی:

تا تاریخ 1401/09/23

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
 دانلود اسناد استعلام 


 


 • شماره استعلام : 40100053
خرید 3120 لیتر روغن بهران بردبار 150

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی:

تا تاریخ 1401/09/15

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
 دانلود اسناد استعلام

  


 • شماره استعلام :  40100004
انجام تست های غیر مخرب تخمین عمر به روش رپلیکا بر روی تجهیزات توربوژنراتور و بویلر واحد 3 نیروگاه حرارتی طوس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی:

تا ساعت 10 صبح 1401/08/11

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

لطفا جهت رفع ابهامات فنی و طرح هرگونه سؤال و پیشنهاد با شماره تلفن 02122351470 واحد فنی-مهندسی یا بازرگانی تماس حاصل نمایید.
دانلود اسناد استعلام


  
 • شماره استعلام :  40100049

خرید یک دستگاه گیوتین برقی

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی:

تا ساعت 10 صبح 1401/08/11

مدت اعتبار پیشنهاد مالی:

۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

محل تحویل پیشنهادات فنی و مالی:

تهران، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه نهم (شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم (تحویل به واحد حراست شرکت افق تأمین انرژی طوس)

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات:

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

دانلود اسناد استعلام